Runinskrifter.net

Korsform E4, enligt Lager

E4
980–1100
Korsform E4

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (43):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (2):