Runinskrifter.net

Korsform E9, enligt Lager

E9
966–1500
Korsform E9

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (65):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):