Runinskrifter.net

Korsform F2, enligt Lager

F2
980–1150
Korsform F2

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (67):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):