Runinskrifter.net

Korsform E5, enligt Lager

E5
980–1150
Korsform E5

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (61):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):