Runinskrifter.net

Korsform E1, enligt Lager

E1
1010–1100
Korsform E1

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (35):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):