Runinskrifter.net

Korsform E6, enligt Lager

E6
980–1150
Korsform E6

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (71):