Runinskrifter.net

Korsform F1, enligt Lager

F1
900–1133
Korsform F1

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (56):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):