Runinskrifter.net

Korsform A5, enligt Lager

A5
966–1150
Korsform A5

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (62):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (2):