Runinskrifter.net

Korsform E2, enligt Lager

E2
980–1130
Korsform E2

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (30):