Runinskrifter.net

Korsform A2, enligt Lager

A2
966–1150
Korsform A2

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (86):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (6):