Runinskrifter.net

Korsform G4, enligt Lager

G4
980–1100
Korsform G4

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (42):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):