Runinskrifter.net

Korsform D2, enligt Lager

D2
980–1150
Korsform D2

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (40):