Runinskrifter.net

Korsform A8, enligt Lager

A8
900–1133
Korsform A8

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (26):