Runinskrifter.net

Korsform E11, enligt Lager

E11
980–1150
Korsform E11

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (41):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (2):