Runinskrifter.net

Korsform C4, enligt Lager

C4
1020–1100
Korsform C4

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (40):