Runinskrifter.net

Korsform E8, enligt Lager

E8
980–1100
Korsform E8

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (25):