Runinskrifter.net

Korsform G6, enligt Lager

G6
980–1100
Korsform G6

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (38):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (2):