Runinskrifter.net

46

Även känd som B 771, L 895.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C6, C7D1E6, E11F3G2, G4, G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 50′ 7.8″16° 45′ 11.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65241001554750
SWEREF99TM
xy
6523060601201
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6012016523060
GeoHash
u67ytnxme5
GeoDNA
eaagcgtccctataatctatac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 49′ 51.9″16° 44′ 44.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65236031554314
SWEREF99TM
xy
6522558600771
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6007716522558
GeoHash
u67ytjcgbq
GeoDNA
eaagcgtccctatagaactcaa

Lokalisering:

Placering:
Nu vid kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hormesta
Socken:
Nykyrka socken
Härad:
Jönåkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologi – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Nykyrka kyrka år 1944 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1944
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM R302-83-5 – Fotograf: Nils Lindahl/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1983
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Kyrkor – Foto: Eva Wockatz/Sörmlands museum; Sörmlands museum; 2008-08-21
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: