Runinskrifter.net

Korsform G2, enligt Lager

G2
980–1100
Korsform G2

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (12):