Runinskrifter.net

Korsform G3, enligt Lager

G3
980–1150
Korsform G3

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (6):