Runinskrifter.net

Korsform C5, enligt Lager

C5
980–1150
Korsform C5

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (13):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):