Runinskrifter.net

Material ‘diabas’ (‘sten’)

Inskrifter på diabas (7):