Runinskrifter.net

Korsform A7, enligt Lager

A7
980–1100
Korsform A7

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (11):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (4):