Runinskrifter.net

14

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråröd gnejsgranit med kvartsinslag
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, gråröd gnejsgranit med kvartsinslag, kvarts

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9, C10D1, D4E5, E7, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 56.0″15° 25′ 10.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65661131477974
SWEREF99TM
xy
6564128523952
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5239526564128
GeoHash
u6dbygu5sc
GeoDNA
eaagcgcgtttcatccaagaca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 51.8″15° 25′ 5.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65659861477901
SWEREF99TM
xy
6564001523880
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5238806564001
GeoHash
u6dbygehz7
GeoDNA
eaagcgcgtttcatcactagtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bärsta, Rönneberga
Socken:
Stora Mellösa socken
Härad:
Askers härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten. Utsikt över fyndplatsen i Rönneberga. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten. Rönneberga. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten. Rönneberga. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Nä14 St Mellösa sn Rönnebergastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä14 St Mellösa sn Rönnebergastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä14 St Mellösa sn Rönnebergastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä14 St Mellösa sn Rönnebergastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä14 St Mellösa sn Rönnebergastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: