Runinskrifter.net

Ög Fv1965;54

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C10D1E9, E10F3
Kors 2: A1B1C9D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 5.6″15° 18′ 40.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64717711471093
SWEREF99TM
xy
6469749518209
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5182096469749
GeoHash
u66uh3t7d1
GeoDNA
eaagcgtacttgggtcatgcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Viby kyrka
Socken:
Viby socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Upptäcktes 1962, låg som grundsten i tornet. Salberger (i: ANF 1976:33ff) tolkar runföljden ukiþila som "ok Eðla".

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

ÖgNf1962 Viby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: