Runinskrifter.net

Korsform E10, enligt Lager

E10
980–1500
Korsform E10

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (10):