Runinskrifter.net

Ög 22

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?B1C8D1F3
Kors 2: A2B2C6, C7D1F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 30′ 4.5″16° 26′ 36.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64866581537221
SWEREF99TM
xy
6485422584129
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5841296485422
GeoHash
u67sy1vf7p
GeoDNA
eaagcgtccgtcaggcactcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Odenstomta
Socken:
Kuddby socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: