Runinskrifter.net

Korsform C11, enligt Lager

C11
980–1100
Korsform C11

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (22):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):