Runinskrifter.net

Korsform D6, enligt Lager

D6
966–1100
Korsform D6

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (9):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):