Runinskrifter.net

Material ‘granodiorit’ (‘sten’)

Inskrifter på granodiorit (1):