Runinskrifter.net

Material ‘diorit’ (‘sten’)

Inskrifter på diorit (3):