Runinskrifter.net

Korsform C3, enligt Lager

C3
980–1100
Korsform C3

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (11):