Runinskrifter.net

Korsform A9, enligt Lager

A9
980–1130
Korsform A9

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (29):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):