Runinskrifter.net

62

Även känd som B 772, L 904.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C6, C7D1E7, E8, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 59′ 13.4″16° 29′ 22.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65407961539353
SWEREF99TM
xy
6539564585609
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5856096539564
GeoHash
u67xx4r27w
GeoDNA
eaagcgtccacctgattcgtgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hässlö
Socken:
Lerbo socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A6-313 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-314 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025344 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten med turk i Lerbo socken ca 1935 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Magnus Josephson/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1982
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Magnus Josephson/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1982
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Magnus Josephson/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1982
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Magnus Josephson/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1982
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Magnus Josephson/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1982
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Magnus Josephson/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1982
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Magnus Josephson/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1982
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Magnus Josephson/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1982
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: