Runinskrifter.net

170

Även känd som B 819, L 885.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C10D1E6, E7, E11F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 48′ 13.2″17° 6′ 54.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65209071575712
SWEREF99TM
xy
6520120622194
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6221946520120
GeoHash
u6knt2yu1y
GeoDNA
eaagctgaaatatgttcactgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nälberga
Socken:
Svärta socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: