Runinskrifter.net

Ög 87

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E6, E7, E8, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 37.4″15° 5′ 59.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64710101458710
SWEREF99TM
xy
6468840505841
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5058416468840
GeoHash
u66sp85mgr
GeoDNA
eaagcgtacgttttggttatac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 36.9″15° 6′ 9.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64709911458873
SWEREF99TM
xy
6468823506004
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5060046468823
GeoHash
u66sp8jmh6
GeoDNA
eaagcgtacgttttgtgtatcg

Lokalisering:

Placering:
Vid prästgården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högby kyrka
Socken:
Högby socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: