Runinskrifter.net

Material ‘amfibolit’ (‘sten’)

Inskrifter på amfibolit (15):