Runinskrifter.net

Sm 51

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granatamfibolit
Nyckelord:
sten: amfibolit, granat, granatamfibolit, grönsten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 9′ 43.9″13° 49′ 41.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63390801380375
SWEREF99TM
xy
6336050429118
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4291186336050
GeoHash
u61v4wj3bu
GeoDNA
eaagcggtctatgcatgtgtaa

Lokalisering:

Placering:
Vid gamla kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Forsheda kyrkogård
Socken:
Forsheda socken
Härad:
Västbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

En runsten på Forsheda kyrkogård. – Jönköpings läns museum, Algot Friberg; 1905-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Forsheda kyrkogård. Runsignum Sm 51"@sv – Vistrand, P, Djurklou, N G"@sv; Vistrand, P, Djurklou, N G"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: