Runinskrifter.net

Sm 53

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå gnejs och granatamfibolit
Nyckelord:
sten: amfibolit, gnejs, granat, grå gnejs och granatamfibolit, grönsten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 10′ 36.0″13° 38′ 1.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63410501368675
SWEREF99TM
xy
6337880417402
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4174026337880
GeoHash
u61tq0xy60
GeoDNA
eaagcggtcgctaggtctccgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Brödrahalla, Ölmestads by
Socken:
Reftele socken
Härad:
Västbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Brödrahalla. Runsignum Sm 53"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 1941-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: