Runinskrifter.net

Sm 143

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grönsten
Nyckelord:
sten: amfibolit, grönsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 31′ 31.1″15° 5′ 19.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63780101457080
SWEREF99TM
xy
6375867505321
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5053216375867
GeoHash
u64xr25m5r
GeoDNA
eaagcgtgcactcgtgttatat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Värneslätt
Socken:
Mellby socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: