Runinskrifter.net

Sm 40

Tidigare känd som Sm 41.

Även känd som B 1011, L 1263.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Amfibolit
Nyckelord:
sten: amfibolit, grönsten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 51′ 53.8″14° 9′ 39.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63054471399720
SWEREF99TM
xy
6302664448849
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4488496302664
GeoHash
u6456pzwpr
GeoDNA
eaagcgtggaataaaccccatt

Lokalisering:

Placering:
Står nu väster om Sm 39.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ryssby kyrkogård
Socken:
Ryssby socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Sm 40 och Sm 41 hör med största sannolikhet till samma sten.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ryssby kyrkogård. Runsignum Sm 41, Sm 40, Sm 157, Sm 158"@sv – Frigelius, Petrus, Okänd, Faith-Ell, Harald"@sv; Frigelius, Petrus, Okänd, Faith-Ell, Harald"@sv; 1829-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: