Runinskrifter.net

Sm 59

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Amfibolit
Nyckelord:
sten: amfibolit, grönsten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 2′ 43.0″14° 14′ 59.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63254001405600
SWEREF99TM
xy
6322676454490
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4544906322676
GeoHash
u64hs2b2z3
GeoDNA
eaagcgtgagtaggtgaagttc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 59′ 59.5″14° 16′ 29.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63203101407000
SWEREF99TM
xy
6317605455950
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4559506317605
GeoHash
u64hkbd8k3
GeoDNA
eaagcgtgagtgattgcgtgtg

Lokalisering:

Placering:
Vid Upplövs Mellangård.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Horda
Socken:
Rydaholms socken
Härad:
Östbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: