Runinskrifter.net

Sm 64

Även känd som B 1033, L 1246.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Amfibolit
Nyckelord:
sten: amfibolit, grönsten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 12′ 35.9″14° 2′ 22.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63440501393305
SWEREF99TM
xy
6341170441982
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4419826341170
GeoHash
u61vrqz224
GeoDNA
eaagcggtctctcactccgtgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Västhorja
Socken:
Värnamo
Härad:
Östbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västhorja. Runsigum Sm 64"@sv – Samuelson, Dan, Okänd, Faith-Ell, Harald, Rydström, J E, Friesen, Otto von"@sv; Samuelson, Dan, Okänd, Faith-Ell, Harald, Rydström, J E, Friesen, Otto von"@sv; 1870-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: