Runinskrifter.net

Sm 44

Även känd som B 1012, L 1266.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig amfibolit med inslag av ljus plagioklas
Nyckelord:
sten: amfibolit, grovkornig amfibolit med inslag av ljus plagioklas, grönsten, plagioklas

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 42′ 21.1″13° 55′ 48.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62880991385148
SWEREF99TM
xy
6285155434490
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4344906285155
GeoHash
u61fsfzx89
GeoDNA
eaagcggttctagtctcccaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ivla
Socken:
Södra Ljunga socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Mellersta delen av inskriften är ristad på högra smalsidan.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ivla. Runsignum Sm 44"@sv – Faith-Ell, Harald, Okänd, Vistrand, P G"@sv; Faith-Ell, Harald, Okänd, Vistrand, P G"@sv; 1880-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: