Runinskrifter.net

Sm 44

Även känd som B 1012, L 1266.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig amfibolit med inslag av ljus plagioklas
Nyckelord:
sten: amfibolit, grovkornig amfibolit med inslag av ljus plagioklas, grönsten, plagioklas

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 42′ 21.1″13° 55′ 48.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62880991385148
SWEREF99TM
xy
6285155434490
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4344906285155
GeoHash
u61fsfzx89
GeoDNA
eaagcggttctagtctcccaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ivla
Socken:
Södra Ljunga socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Mellersta delen av inskriften är ristad på högra smalsidan.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nederby, Glömsjö, Västra Ed kyrka, Håringe, Kårestad, Nöbbele, Stojby, Ivla, Högsby, Mörlunda kyrka, Torp, Forsheda allmänning, Vetlanda kyrka, Sunneränga, Ryningsholm. Runsignum Sm 52, Sm 149, Sm 105, Sm 11, Sm 44, Sm 99, Sm 16, Sm 48, Sm 47, Sm 19, Sm 140, Sm 151, Sm 152, Sm 133, Sm 100, Sm 154"@sv – Wallman, J H, Okänd, Major, Johann Daniel"@sv; Wallman, J H, Okänd, Major, Johann Daniel"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: