Runinskrifter.net

Korsform B4, enligt Lager

B4
980–1150
Korsform B4

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (13):