Runinskrifter.net

Korsform C2, enligt Lager

C2
980–1100
Korsform C2

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (17):