Runinskrifter.net

Korsform G5, enligt Lager

G5
1010–1150
Korsform G5

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (12):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):