Runinskrifter.net

Korsform D5, enligt Lager

D5
980–1099
Korsform D5

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (31):