Runinskrifter.net

U 215

Även känd som B 74, L 446.

Förhållanden:

Är ett fragment av U 214.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 52.9″18° 4′ 26.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66034201628370
SWEREF99TM
xy
6603242673837
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3345246602864
GeoHash
u6sfem3538
GeoDNA
eaagctagtcgctatagcgaag

Lokalisering:

Placering:
SHM (29956)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallentuna kyrka
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Övriga anmärkningar:

Under B 74 beskrivs även U 218.

Utgör början på den inskrift som fortsätter på U 214.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vallentuna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vallentuna – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: