Runinskrifter.net

70

Även känd som L 900.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1, D4E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 59′ 36.3″16° 35′ 38.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65415701545342
SWEREF99TM
xy
6540409591586
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5915866540409
GeoHash
u67z9e7m6r
GeoDNA
eaagcgtcccaattaatcatat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 59′ 32.5″16° 35′ 43.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65414541545422
SWEREF99TM
xy
6540294591668
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5916686540294
GeoHash
u67z9ehr65
GeoDNA
eaagcgtcccaattacggacat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hedenlunda
Socken:
Vadsbro socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A9-5 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A9-4 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A9-3 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: